Thông báo ngày ĐK cuối cùng

Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam

BC và CBTT ngày đăng ký cuối cùng

Xin báo cáo và công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách ngưòi sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty là ngày 16/3/2017
Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố:http://www.telvina.vn.

Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết Thông báo:Tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.