Thuê bao quang đệm lỏng

  • Bao gồm các yêu cầu chung về quang và cấu trúc cho loại dây thuê bao FTTH (kiểu đệm lỏng) chứa từ 1 đến 4 sợi quang.
  • Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiết suất bậc và là vật liệu thuỷ tinh chất lượng cao (Theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8696: 2011).
  • Cấu trúc:

 

 

 

Đặc tính kỹ thuật:

 

Lực kéo lớn nhất khi lắp đặt 2700 N
Lực kéo lớn nhất khi làm việc 900 N
Lực va đập với E=3N.m, r=300 mm 10 lần
Khả năng chịu nén 2000 N/100 mm
Lực va đập với E=10N.m, r=150 mm 10 lần va đập
Khoảng nhiệt độ bảo quản -30 ¸ +70 oC
Khoảng nhiệt độ khi lắp đặt -5 ¸ +50 oC
Khoảng nhiệt độ làm việc -30 ¸ +70 oC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *