Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam chuyên sản xuất các loại cáp, dây thông tin và vật liệu chuyên ngành Bưu chính Viễn thông, sản xuất các sản phẩm dân dụng, kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành Bưu chính Viễn thông.

Ngày 21/7/2004, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ra Quyết định số 32/2004/QĐ-BBCVT, về việc chuyển nhà máy Vật liệu Bưu điện thành Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện. Ngày 04/01/2005, Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100682645 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/01/2005, đã từng bước phát triển ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới viễn thông mới và vươn xa tới các Ngành hoạt động trong lĩnh vực khác.

Hiện nay, Công ty PMC đã chính thức hoạt động với tên gọi mới là: Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/6/2015 sửa đổi lần thứ 07.

Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện nay là Telvina chuyên sản xuất các loại cáp, dây thông tin và vật liệu chuyên Ngành Bưu chính Viễn thông, sản xuất các sản phẩm dân dụng, kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành Bưu chính Viễn thông.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của Telvina Việt Nam và cam kết sẽ nỗ lực, sáng tạo hơn nữa, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và phong cách phục vụ để đáp lại sự tin cậy và trông đợi mà Quý khách hàng đã dành cho chúng tôi.