Cáp đồng trục RG11

  • Ứng dụng: S dụng trong h thống truyn hình cáp, vệ tinh và video giám sát
  • Cấu trúc:.Đặc tính kỹ thuật: ***********************************************************************

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *