Thông báo Mời họp ĐHĐCĐ TN 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian đại hội: Từ 08 giờ 30 phút Ngày 20 tháng 4 năm 2017 (Thứ Năm)
Thời gian đón tiếp đại biểu: Từ 08 giờ 00 phút Ngày 20 tháng 4 năm 2017 (Thứ Năm)
Địa điểm: Hội trường Tầng 3 của Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam (Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội)

Nội dung họp:

– Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và phương hướng hoạt động 2017 của Công ty

-Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2016.

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.

-Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016.

– Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017 của Ban Kiểm soát.

– Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

– Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Đăng ký – Ủy quyền tham dự Đại hội:

– Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00’ ngày 19/04/2017, và xin gửi về địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội Cổ đông – Công ty CP Viên thông Telvina Việt Nam, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, hoặc theo số Fax: 04.3878.0023, hoặc gửi thư điện tử qua email: <a href="mailto:%0A%20<script%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'>%0A%20%0A%20</script><script%20language=’JavaScript’%20type=’text/javascript’>%0A%20%0A%20</script>%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89%20email%20n%C3%A0y%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20t%E1%BB%AB%20spam%20bots,%20b%E1%BA%A1n%20c%E1%BA%A7n%20k%C3%ADch%20ho%E1%BA%A1t%20Javascript%20%C4%91%E1%BB%83%20xem%20n%C3%B3.%0A%20<script%20language=’JavaScript’%20type=’text/javascript’>%0A%20%0A%20</script>”>


Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


(Người được ủy quyền trình bản chính trước giờ khai mạc Đại hội (từ 8h00’ đến 8h30’ ngày 20/4/2017)).
– Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính).

-Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính-nếu đã gửi bản Fax), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của Cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

– Mẫu Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền và các tài liệu có liên quan đến Đại hội được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam:

http://www.telvina.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam – Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 04.38784510 Fax: 04.38780023.

====>>>>> Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết Thông báo:TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.