Thông báo mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: Từ 08h30’ ngày 24 tháng 04 năm 2018 (Thứ Ba).
Thời gian đón tiếp Đại biểu: Từ 08h00’ ngày 24 tháng 04 năm 2018 (Thứ Ba).
Địa điểm: Hội trường Tầng 03 của Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam
(Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội)

Nội dung họp

 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.
 2. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh 2017 và Phương hướng hoạt động 2018 của Công ty.
 3. Thông qua Báo cáo Tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2017.
 4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 5. Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch 2018 của Ban Kiểm soát.
 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 7. Thông qua Quy chế quản trị Công ty.
 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoat động của Công ty.
 9. Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng Quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.
 10. Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Đăng ký tham dự Đại hội

 1. Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00′ ngày 23/04/2018, và xin gửi về:Ban tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông – Công ty CP Viễn thông Telvina Việt Nam,theo địa chỉ:Xã Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội,Hoặc theo số Fax: 0243.878.0023,hoặc gửi thư điện tử qua Email:<a href="mailto:%0A%20<script%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'>%0A%20%0A%20</script><script%20language=’JavaScript’%20type=’text/javascript’>%0A%20%0A%20</script>%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89%20email%20n%C3%A0y%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20t%E1%BB%AB%20spam%20bots,%20b%E1%BA%A1n%20c%E1%BA%A7n%20k%C3%ADch%20ho%E1%BA%A1t%20Javascript%20%C4%91%E1%BB%83%20xem%20n%C3%B3.%0A%20<script%20language=’JavaScript’%20type=’text/javascript’>%0A%20%0A%20</script>”>


  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


  (Người được ủy quyền trình bản chính trước giờ khai mạc Đại hội (Từ 08h00’ đến 08h30’ ngày 24/04/2018)

 2. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính).
 3. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (Bản chinh – nếu đã gửi qua Fax/Email), Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của Cổ đông (Bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản chính).

Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết TB, mẫu Giấy đăng ký, Ủy quyền:Tại Đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.