Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2017

Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam trân trọng báo cáo

tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.
Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố: http://www.telvina.vn.

===>>> Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết Tài liệu họp:TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.