Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua mức cấp, hạn mức tín dụng

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua mức cấp, hạn mức tín dụng
  1. Thông qua hạn mức tín dụng, mức cấp tín dụng trung dài hạn của Công ty CP Viễn Thông Telvina Việt Nam (bao gồm: Cho vay, LC, Bảo lãnh, bao thanh toán và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền tối đa là: 100.000.000.000 VNĐ hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh… tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
  2. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Công ty/ bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP Viễn Thông Telvina Việt Nam theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank.
  3. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả được nợ Ngân hàng, thì Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để Ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Techcombank được toàn quyền trích tài khoản của Công ty để thu nợ khi đến hạn.
  4. Về sử dụng Mẫu con dấu: Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Techcombank và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.
Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem:TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.