CBTT 24h – Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam công bố đơn vị kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (ngày ký hợp đồng: 14/10/2017).
Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố: http://www.telvina. vn
Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết:TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.