Cáp quang phân phối Indoor

  • Bao gồm các yêu cầu chung về quang và cấu trúc cho loại cáp quang phân phối sử dụng trong nhà, kiểu đệm chặt chứa từ 1 đến 12 sợi quang.
  • Sợi quang được dùng là loại đơn mode theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và ITU-T G.657
  • Cấu trúc:
  • Đặc tính cáp Indoor:

***************************************************

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *