BC & CBTT Ngày đăng ký cuối cùng

BC và CBTT ngày đăng ký cuối cùng

Công ty Cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam xin báo cáo và công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là ngày 12/03/2018

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem:TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.